Giao dịch tích cực trên thị trường Forex khác với đầu tư dài hạn vào thị trường chứng khoán hoặc trái phiếu ở các vị trí trong tài khoản giao dịch phải được điều chỉnh trên cơ sở liên tục. "Mua và giữ" không hoạt động khi giao dịch tiền tệ và sử dụng đòn bẩy cao.

Các thương nhân tạo ra một bức tranh về sự phát triển thị trường và lấy được kỳ vọng của họ từ nó. Có nhiều cách tiếp cận khác nhau mà những người tham gia thị trường sử dụng để phân tích sự phát triển trên thị trường ngoại hối. Hai ngành quan trọng nhất là phân tích cơ bản và kỹ thuật. Cả hai phương pháp đều được sử dụng bởi các nhà đầu tư tư nhân cũng như các nhà đầu tư tổ chức và đã chứng minh giá trị của họ trong quá khứ.
Cả phân tích kỹ thuật và cơ bản đều có đối thủ và người ủng hộ.

giao dịch tiền tệ

Một nguyên tắc sử dụng kết hợp của cả hai ngành cũng có thể, mặc dù hiếm khi xảy ra trường hợp.

Phân tích cơ bản liên quan đến các mối tương quan kinh tế vĩ mô và vi mô và sử dụng chủ yếu dữ liệu kinh tế vĩ mô cho mục đích này (ít nhất là liên quan đến thị trường ngoại hối). Đối với các nhà phân tích cơ bản, các biến như tăng trưởng kinh tế, lạm phát và thất nghiệp là rất quan trọng. Họ cũng xem xét sự phát triển của tiêu dùng tư nhân và ngoại thương cũng như sự phát triển lãi suất trên thị trường tiền tệ và trái phiếu.

Phân tích thị trường kỹ thuật là khác nhau: nó hoàn toàn bỏ qua các mối tương quan kinh tế vĩ mô và chỉ tập trung vào phát triển giá. Các nhà phân tích kỹ thuật cho rằng tất cả các thông tin liên quan đã có trong giá.

Phân tích kỹ thuật cố gắng đưa ra kết luận về tình trạng của thị trường và do đó chỉ ra sự phát triển trong tương lai của nó trên cơ sở các mô hình giá nhất định. Xu hướng cũng là một phần của điều này giống như các hình thức giá nhất định có thể xác nhận hoặc đặt câu hỏi về xu hướng.

Cả hai cách tiếp cận đều có ưu điểm và nhược điểm.

Tuy nhiên, phân tích kỹ thuật phù hợp hơn cho giao dịch ngắn hạn trên thị trường Forex vì kết quả của nó có thể được kết hợp tốt hơn với quản lý rủi ro chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, ngay cả các nhà giao dịch ngắn hạn cũng nên làm quen với các nguyên tắc cơ bản cơ bản của thị trường ngoại hối, bởi vì điều này cho phép hiểu rộng hơn về vấn đề này, sớm hay muộn cũng có thể hữu ích.

ứng dụng ngoại hối

Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản liên quan đến bức tranh kinh tế lớn. Không giống như phân tích kỹ thuật, nó không hoạt động theo cùng một cách trong mọi thị trường. Mục đích của phân tích cơ bản là xác định giá trị hợp lý của một tài sản theo quan điểm kinh tế.

Tùy thuộc vào thị trường nào được xem xét trong dang nhap Exness, các đầu vào khác nhau chảy vào phân tích. Trong thị trường chứng khoán, lợi nhuận của công ty hoặc sự phát triển dự kiến của họ có tầm quan trọng đặc biệt. Đây không phải là trường hợp trong thị trường ngoại hối: ở đây, phân tích cơ bản tập trung chủ yếu vào phát triển kinh tế vĩ mô.

Do tỷ giá hối đoái luôn là tỷ giá hối đoái của hai loại tiền tệ, nên sự phát triển kinh tế vĩ mô của hai lĩnh vực tiền tệ phải luôn được tính đến nếu một tuyên bố phân tích cơ bản được đưa ra.

Nỗ lực liên quan đến phân tích cơ bản là tương đối cao

Do đó, các nhà đầu tư tư nhân nên hạn chế phân tích hoặc quan sát các biến quan trọng nhất. Ngoài sự phát triển kinh tế, chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương đặc biệt quan trọng. Định hướng của họ liên quan mạnh mẽ đến tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ lạm phát.

Ngoài các mối tương quan kinh tế quan trọng nhất đóng vai trò trong thị trường ngoại hối, các nhà đầu tư cũng nên biết tất cả các tổ chức quan trọng có hoạt động và / hoặc đánh giá có thể ảnh hưởng đến sự phát triển giá. Hơn nữa, các chỉ số cơ bản quan trọng nhất, nguồn của chúng và tần suất xuất bản của chúng nên được biết đến.

Sức mạnh lớn nhất của phân tích cơ bản là khả năng xác định các mối quan hệ cơ bản ngoài sự phát triển của thị trường được định hình bởi cảm xúc và xu hướng tạm thời. Giá thường đi chệch khỏi giá trị hợp lý của chúng. Đối với các nhà phân tích cơ bản, điều này mang lại cơ hội lợi nhuận to lớn bởi vì với thông tin chính xác, đầu tư có thể được thực hiện trên thị trường ở giai đoạn rất sớm.

Tuy nhiên, sức mạnh này cũng là điểm yếu lớn nhất của phân tích cơ bản.

Nó thường xảy ra rằng giá sai lệch đáng kể so với thực tế kinh tế khó khăn trong nhiều tuần, tháng và thậm chí nhiều năm. Các thương nhân giao dịch chống lại xu hướng phổ biến dựa trên niềm tin cơ bản có thể chịu tổn thất lớn. Điều này đặc biệt đúng đối với giao dịch đòn bẩy trong thị trường ngoại hối.